Week van Respect

De week van 5-9 november is de week van respect. We zullen daar als school zeker bij stilstaan. Die week zullen er in alle klassen gesprekken en/of lessen zijn, die gaan over wat respect is, hoe je respectvol met elkaar kunt omgaan en voor wie of wat je respect kunt hebben. Het sluit ook prachtig aan op de lessen van De Vreedzame School. Omdat we het zo belangrijk vinden dat dit onderwerp breed gedragen wordt, vragen we u om in het verlengde daarvan ook thuis een bijdrage te leveren over dit onderwerp. Er volgt nog een mail met meer informatie.