Onze school

Basisschool Kienehoef is een Vreedzame school in de wijk Kienehoef van Sint-Oedenrode. Op 1 oktober 2016 heeft  heeft de school zo’n 215 kinderen die over 8 groepen zijn verdeeld. Het schoolgebouw is gerenoveerd en beschikt over digitale schoolborden in alle groepen. Bovendien straalt de school een prettige en warme sfeer uit. 

De Kienehoef is een effectieve school met een sterk pedagogisch klimaat die werkt in jaarklassen. De aanpak is zoveel mogelijk gericht op de individuele leerling, waarbij het niveau van de leerling continu wordt bewaakt.De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. De verantwoordelijkheid voor het werk ligt bij de kinderen zelf en middels een weektaakkaart weten de kinderen wat er van hen verwacht wordt.

De jongere kinderen werken aan dagtaken met behulp van het takenbord.

Op basisschool Kienehoef wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen: ieder kind moet succeservaring kunnen opdoen waardoor het zelfvertrouwen wordt versterkt en waardoor het kind gemotiveerd blijft om te leren. Het verwerken van de leerstof kan dus ook per kind verschillen.

Ouderhulp is van onschatbare waarde, waarbij het uitgangspunt is dat ouderhulp een recht is en geen plicht. Een goede communicatie tussen ouders/verzorgers en de school vinden we erg belangrijk. Daarom worden alle leerlingen en ouders maandelijks over allerlei schoolse zaken geïnformeerd via onze infokalender en website. Dagelijks is er gelegenheid voor korte informele contacten tussen ouders en leerkrachten; structureel zijn informatieavonden, rapportage gesprekken en kijkuurtjes. Daarnaast worden de ouders betrokken bij allerlei schoolactiviteiten, zoals groepslezen, overblijven, sportdag, vieringen en excursies. De school kent een zeer actieve Ouderraad.

aantal leerlingen:  215

Directie

Mevrouw Emely Teeuwen e-mail: info@bskienehoef.nl

Verzoek aan ouders om indien gewenst te reageren.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan houden wij ons hiervoor aanbevolen. Wij zijn ons ervan bewust dat we nooit volledig aan alle wensen en verzoeken kunnen voldoen, doch wij kunnen er wel naar luisteren!

Heeft u behoefte aan een persoonlijk gesprek voor aanmelding van uw kind of voor het bespreekbaar maken van specifieke vragen of zorgen omtrent uw kind(eren), maakt u dan even een afspraak met de directeur. Hij neemt graag de tijd voor u!