Tevredenheidspeiling

In maart 2017 hebben onze ouders, de leerlingen van de groep 5 t/m 8 en de leerkrachten een tevredenheidspeiling ingevuld. Bijna de helft van de ouders heeft het ingevuld, de leerlingen en het team hebben allemaal de enquête ingevuld. De uitslag geeft een goed beeld. We hebben de uitslag ook vergeleken met 2 jaar geleden en daarin komt de peiling nagenoeg gelijk uit.


BS Kienehoef - ParnasSys - Zelfevaluatie - Vragenlijsten Leerlingen.pdf

BS Kienehoef - ParnasSys - Zelfevaluatie - Vragenlijsten Ouders.pdf


Als team willen we de actiepunten het komende schooljaar aanpakken.
Wat lezen we in de uitslag:
Onze leerlingen geven aan dat ze:
- taal minder leuk vinden. (leerstofaanbod)
- het fijn vinden dat ze op onze school zitten (imago)
- veel leren bij ons op school (resultaten onderwijs)
Onze ouders geven aan dat ze:
- in het algemeen over alles tevreden zijn maar het meest tevreden zijn de ouders over hoe we omgaan met les- en schooltijden (onderwijstijd)
Leerkrachten geven aan dat ze:
- de netheid en de hygiëne op school niet voldoende vinden. (huisvesting en voorzieningen)
- hun functie als uitdagend ervaren
- zich nauw betrokken voelen bij de school
- graag nieuwe uitdagingen in hun werk aangaan
- gemotiveerd samenwerken met ouders
- ouders serieus nemen