Uw kind aanmelden

Wij vinden het fijn dat u geïnteresseerd bent in onze prachtige school Kienehoef. Ouders hebben de taak om een school te zoeken waar hun kind zich het best kan ontplooien. Een school waar het kind zich veilig en prettig voelt en zich zoveel mogelijk kennis en vaardigheden eigen kan maken.

 

Een schoolgids is een instrument om de ouders bij dit keuzeproces te helpen. Tevens willen we onze huidige ouders van alle relevante zaken op de hoogte brengen.Scholen verschillen in de manier van werken, in sfeer en wat kinderen er leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. Om ouders meer inzicht te geven in waar basisschool Kienehoef voor staat wordt de schoolgids uitgegeven. Zodat u weet wat onze school ouders en kinderen te bieden heeft. De echte sfeer zult u moeten ervaren en daarvoor kunt u gewoon een afspraak maken voor een rondleiding door onze school.

We zullen dan van alles over de school vertellen / laten zien: hoe de kinderen in de verschillende groepen werken; op welke manier de leerlingenzorg georganiseerd is; wat de regels en afspraken zijn. Kortom hoe ziet een dagje basisschool Kienehoef eruit? En natuurlijk beantwoorden we al uw vragen.

 

Aanmelden, overdracht en instromen:

  • U kunt uw kind aanmelden op de volgende manieren:
  • gedurende het gehele schooljaar met behulp van het aanmeldingsformulier op onze website: www.bskienehoef.nl
  • tijdens een persoonlijk onderhoud met de directeur gedurende het gehele schooljaar. (Graag vooraf een afspraak maken.)
  • tijdens de open dag in januari

Wij vinden het belangrijk de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te volgen en te begeleiden. Het overdrachtsformulier dat u op het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of andere basisschool heeft meegekregen, willen wij dan ook graag ontvangen. Voor de nieuwe leerkracht van uw kind is het prettig én nuttig om te weten hoe uw kind zich op het kinderdagverblijf, op de peuterspeelzaal of andere basisschool heeft ontwikkeld. Voelt het zich prettig in de groep? Wat doet het kind graag? Waarin heeft het extra aandacht nodig? Allemaal zinvolle informatie om door te geven.

I.v.m. een zorgvuldige overdracht maken wij gebruik van een intake-formulier en indien gewenst een intakegesprek.
Om een beeld te krijgen van de thuissituatie en de ontwikkeling van een nieuwe leerling, wordt door de school een intakeformulier gestuurd naar de ouders van deze leerling.

 

Oefenen op onze school

Als uw kind vier jaar wordt, dan mag het de dag na zijn verjaardag naar school.
Vóórdat uw kind vier jaar wordt mag hij/zij gedurende enkele dagdelen komen kennismaken. De leerkracht neemt ongeveer 2 maanden voordat uw kind start contact met u op.
Kinderen die vlak voor of in de zomervakantie jarig zijn, worden uitgenodigd voor de kennismakingsmiddag. Kinderen die na aanvang van het schooljaar t/m 1 oktober 4 jaar worden, mogen maximaal 10 dagdelen komen oefenen.
Kinderen die na 1 oktober 4 jaar worden mogen 2 dagdelen komen oefenen.

Inschrijven

Afspraak maken
Heeft u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Emely Teeuwen
Dit kan telefonisch (0413-475242) of per e-mail: info@bskienehoef.nl

 

Aanmelden
U kunt uw kind(eren) inschrijven via het aanmeldformulier: 
09UH_aanmeldformulier_062019.pdf
Wij verzoeken u het formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en in te leveren op school.

 

Ook worden deze verstrekt tijdens onze jaarlijkse open dag. Voor de exacte data houd de website in de gaten.
Wanneer uw kind na december (gekeken vanuit het schooljaar) 4 jaar wordt, is uw kind op vrijdag vrij. Wanneer er bepaalde activiteiten zijn op die dag mag u er als ouder voor kiezen om uw kind daar wel aan deel te laten nemen.