GGD

Jeugdgezondheidszorg op de basisschool

Wanneer nodigt de GGD je uit tijdens de basisschoolperiode?


Als jouw kind 5/6 jaar is:
We meten de lengte en het gewicht van jouw kind. Ook testen we op deze leeftijd de oren en de ogen. Voor de ogentest bekijkt jouw kind een poster met grote en kleine rondjes. Die rondjes zijn aan 1 kant open. Je kind geeft aan waar het rondje open is. Meer informatie over de oogtest. Voor de gehoortest krijgt je kind een koptelefoon op om naar piepjes te luisteren. De geluiden zijn heel hoog en heel laag, dan weer hard en dan weer zacht en ze komen links en/of rechts. Bij elk piepje dat hij of zij hoort drukt je kind op een knopje waardoor we kunnen zien wat hij of zij wel of niet kan horen. Tenslotte bespreken we de gezondheid en de ontwikkeling van jouw kind.

 

Als jouw kind 9/10 jaar is:
Voor zijn of haar 10e verjaardag nodigen wij jouw kind uit op het consultatiebureau voor de vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio (dtp) en bof, mazelen en rodehond (bmr). Je kind krijgt dus twee vaccinaties, meestal in de bovenarmen. Tijdens de afspraak meten we opnieuw de lengte en het gewicht van jouw kind. We bespreken met jou de groei en de ontwikkeling. Op onze website vind je meer informatie over de vaccinaties.

TIP: Heb je vragen? Schrijf deze thuis alvast op een briefje. Zo voorkom je dat je iets vergeet te vragen tijdens het gesprek.

Samenwerking met school

De GGD Jeugdgezondheidszorg werkt samen met school. Onze jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen nemen deel aan het Zorg Advies Team op school. Voor de ontwikkeling of gezondheid van kinderen is het goed om met andere organisaties te praten. Als het gesprek over jouw kind gaat, bespreken we dit altijd eerst met jou.  

Meer informatie en contact

Heb je vragen? Wil je tips of adviezen over de opvoeding van jouw kind? Heb je zorgen over de ontwikkeling van jouw kind? Maak dan een afspraak met de GGD Jeugdgezondheidszorg via telefoonnummer 0900 463 64 43 (keuze 2). We zijn bereikbaar op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Kijk ook eens op onze website.

 

Contactpersonen GGD Jeugdgezondheidszorg:
Marloes Weijs, jeugdverpleegkundige, e-mail: m.weijs@ggdhvb.nl

 

Bereikbaarheid locatie …

Kijk voor meer informatie op de website www.ggdhvb.nl/mijnkind

 

Informatie vanuit GGD:

Krentenbaard_HvB.pdf

Waterpokken_GGDBZO.pdf