Schoolplan 2015-2019

In het kader van het onderwijskundig beleid worden op onze school in de schoolplanperiode (2015-2019) verschillende doelen nagestreefd en activiteiten ontplooit.
Deze doelen zijn uitgewerkt in het schoolplan 2015-2019 en worden verwerkt in het jaarplan. 


2015 Kienehoef schoolplan 2015-2019.pdf